Tag: Furniture

เฟอร์นิเจอร์

เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไรให้ตอบโจทย์เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไรให้ตอบโจทย์

                ในการสร้างบ้านหนึ่งหลังนั้น ไม่ได้มีส่วนสำคัญเพียงแค่โครงสร้างของบ้านที่ต้องแข็งแรงเท่านั้น แต่การเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เข้ากับการใช้งาน ความสวยงามและพอดิบพอดีกับบ้านของเรานั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการความพิถีพิถัน แต่การใส่ใจกับเครื่องเรือนไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงพิจารณาดังต่อไปนี้                 อันดับแรกคือความจำเป็นและการใช้งาน สิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจะต้องเลือกจากพื้นฐานของความจำเป็น หากเลือกซื้อสิ่งของเพียงจากความสวยงามอย่างเดียวอาจนำมาสู่ปัญหาคือมีของที่ไม่ได้ใช้งานในบ้านมากเกินไปและทำให้บ้านรกได้ หรืออาจทำให้ไม่สามารถจัดวางสิ่งของที่จำเป็นจริงๆ ได้เพียงพอ การเลือกสิ่งของในบ้านจึงต้องพิจารณาความจำเป็นในการใช้งานเป็นอันดับแรก                 ต่อมา เฟอร์นิเจอร์ที่ดีจะต้องมีขนาดที่พอดีกับพื้นที่ภายในบ้าน เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นของจำเป็น ต่อมาจึงต้องจัดของเหล่านั้นในพื้นที่บ้านที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ ...