Tag: Staycation

เคล็ดลับจัดบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และทำงานแบบ Staycation

3 เคล็ดลับจัดบ้าน ปรับพื้นที่ส่วนตัวให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และทำงานแบบ Staycation3 เคล็ดลับจัดบ้าน ปรับพื้นที่ส่วนตัวให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และทำงานแบบ Staycation

“Staycation” เป็นคำยอดฮิตหลายคนกำลังพูดถึง โดยเป็นการผสมกันระหว่างคำว่า Stay (อยู่อาศัย) และ Vacation (ท่องเที่ยว) ความหมายคือการท่องเที่ยวใกล้ๆ บ้าน เช่นเปลี่ยนไปนอนโรงแรม หรือย้ายที่อยู่สัก 1-2 วันเพื่อหลีกหนีความจำเจ และความเครียดจากการอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราก็สามารถ Staycation ได้แม้อยู่บ้าน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการพักผ่อนมากขึ้น ...