Day: December 17, 2020

วิธีคลายร้อนให้บ้าน

หน้าร้อนอย่างนี้ แต่งบ้านอย่างไร ให้สู้กับอากาศร้อนได้หน้าร้อนอย่างนี้ แต่งบ้านอย่างไร ให้สู้กับอากาศร้อนได้

ลักษณะของบ้านที่ดีนั้น จะต้องพร้อมที่จับรับมือ กับทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะร้อน จะหนาว หรือจะฝนตก บ้านที่เราอยู่อาศัย จะต้องทนกับเรื่องพวกนี้ได้ คนที่อยู่ในบ้าน จึงจะมีความสุข และรู้สึกสบาย ถ้าบ้านไหน ที่เวลาร้อน ก็ร้อนจัด จนแทบจะอยู่ไม่ได้ หรือเวลาหนาว ก็หนาวจัด ไม่สามารถทำให้รู้สึกสบายได้ แสดงว่าบ้านของเรา ยังไม่ได้รับการตกแต่งที่ดีพอ ...