Tag: ขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

แนวคิดการบริหารประเทศของจีนแนวคิดการบริหารประเทศของจีน

จีนสามารถดึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ ในปี พ.ศ.2521 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของจีนอยู่ที่ 35.5 พันล้านหยวน ต่อมาภายในปี พ.ศ.2560 การนำเข้าและส่งออกของจีนมีมูลค่า 27.8 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 782.82 เท่าของปี พ.ศ.2521 การนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดของจีนคิดเป็น 9.7 เปอร์เซ็นต์ ของยอดรวมของโลก ในปี ...