Day: March 22, 2021

หลอดไฟนีออน LED ยาว

หลักการเลือกหลอดไฟ LED และหลอดไฟนีออน LED ยาวหลักการเลือกหลอดไฟ LED และหลอดไฟนีออน LED ยาว

สิ่งสำคัญที่สุดในการตกแต่งบ้านคือการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสม เนื่องจากแสงสว่างคือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต แสงสว่างที่ดีนอกจากจะเป็นแสงจากธรรมชาติแล้ว การเลือกใช้แสงจากหลอดไฟก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน ในช่วงกลางวันหากบ้านใดที่ไม่มีแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงพอ อาจจำเป็นต้องติดตั้งหลอดไฟนีออนแอลอีดีเพิ่มเติม ซึ่งการนำหลอดไฟมาใช้งานในชีวิตประจำวันควรพิจารณาเพื่อให้ได้หลอดไฟที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่างดี โดยหลักการในการเลือกหลอดไฟนีออน LED ยาวสำหรับใช้งานในบ้านมีดังต่อไปนี้  1.เลือกโดยพิจารณาจากห้องที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ   หลักการแรกสำหรับคนที่กำลังจะเลือกหลอดไฟแอลอีดี ขอแนะนำว่าให้เลือกโดยพิจารณาจากห้องที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ อย่างไรก็ดีหลอดไฟที่เหมาะสมกับห้องรับแขกควรเน้นเป็นสีโทนอบอุ่น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศเป็นกันเองให้กับห้อง ในขณะที่หากเป็นห้องทำงาน ห้องอ่านหนังสือ ควรใช้เป็นหลอดไฟนีออน LED ยาว แบบ Daylight ที่จะช่วยในการเพิ่มทัศนียภาพในการมองเห็น นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับการเปิดใช้งานไว้ทั้งคืนอีกด้วย   2.เลือกโดยพิจารณาจากงบประมาณที่มี   เนื่องจากว่าหลอดไฟที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีหลายต่อหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อจะมีการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปในการผลิต ...