Day: January 5, 2021

มอเตอร์ไฟฟ้า

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ร้อนจัด จนพังเสียหายสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ร้อนจัด จนพังเสียหาย

การจะให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอด สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ เพราะไม่เช่นนั้นความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดขั้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้งานของเราเสียหายได้ สำหรับปัญหาที่พบบ่อยที่มักเกิดกับ มอเตอร์ไฟฟ้า ก็คือเรื่องของความร้อนที่สูงผิดปรกติ จนทำให้เกิดการไหม้หรือทำงานผิดพลาด  โดยสาเหตุข้อนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ผู้ใช้ต้องหมั่นสังเกตมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอว่ามอเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทำงานเป็นปรกติหรือไม่ หากพบว่ามีความร้อนที่สูงจากแต่ก่อน แสดงว่าเริ่มมีอาการผิดปรกติแล้ว มีดูว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้มอเตอร์เกิดปัญหานี้  ปัญหาของความร้อนในมอเตอร์ไฟฟ้า เกิดจากอะไร  1.ไฟฟ้าลัดวงจร  มอเตอร์ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ก็ย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดา โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในของตัวมอเตอร์ หากได้รับความเสียหายหรือเกิดการชำรุดขึ้นมา แล้วไปโดนส่วนอื่นที่อยู่ด้านใน ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เช่นกัน ...