X-Turion Home & Living การตกแต่งบ้านด้วยการจัดสวน สำคัญอย่างไร

การตกแต่งบ้านด้วยการจัดสวน สำคัญอย่างไร


การตกแต่งบ้านด้วยการจัดสวน

เขาบอกกันว่าเอาไว้ว่า ไกงามเพราะคน คนงามเพราะแต่ง บ้านของเราจะน่าอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยการตกแต่งเหมือนกัน มันจึงจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้น อย่างที่เราเห็นบ้านที่เขาขายกัน หากไม่มีการตกแต่งอะไรเลย มันก็ยากที่จะขายได้ ต้องอาศัยการตกแต่งด้วยเท่านั้น บ้านเราจึงจะขายได้ และบ้านที่เราอยู่อาศัยบยทุกวัน มันก็ต้องอาศัยการตกแต่งเหมือนกัน มันถึงจะน่าอยู่มากกวว่าเดิม

และวิธีการตกแต่งบ้าน ที่ถือว่าโอเคที่สุดก็คือการจัดสวนนั่นเอง นอกจากจะเพื่อความสวยงามแล้ว ยังเพื่อสุขภาพของเราด้วย เราจึงต้องจำเป็น ที่จะต้องจัดสวนของเราด้วย เมื่อทำบ้านเสร็จแล้ว

ไม่ว่าจะมีพื้นที่มาก หรือน้อยก็ตาม ก็สามารถที่จะจัดได้เหมือนกันทั้งหมด อยู่ที่ว่าเราจออกแบบสไตล์การจัดสวน ของเราอย่างไร ให้ออกมาดูดีมากที่สุด เรามาดูประโยชน์ ของการที่เรามีสวนเอาไว้ในบ้าน ว่ามันดีกว่า การที่เราไม่มีสวนอย่างไร

บ้านสวยงามกว่าเดิม แน่นอนว่า บ้านจะร่วมรื่นได้นั้น ไม่ใช่ร่มรื่น เพราะสิ่งก่อสร้าง ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ แต่ต้องร่มรื่น ไปด้วยต้นไม้ และสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก หรือไม้ประดับต่าง ๆ ที่จะทำให้บ้านของเรา สวยงามน่ามอง มากกว่าสิ่งก่อสร้าง ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยซ้ำ คนที่มองเห็น ก็อยากจะเข้ามาสัมผัส บรรยากาศอันร่มเย็น ในบ้านของเรา

มีความสุขทุกวัน เพราะมนุษย์ของเรา มีพื้นฐานการใช้ชีวิต มาจากธรรมชาติ ทำให้เมื่อเห็นอะไร ที่มันเป็นธรรมชาติ ก็อยากจะเข้ามาอยู่ มาอาศัย บ้านที่มีการจัดสวนสวยงาม ย่อมจะน่าอยู่มากกว่า บ้านที่ไม่มีสวนแน่นอน และหากจะให้คนเลือกซื้อ ระหว่างบ้านสองหลังนี้ คนก็ต้องเลือกซื้อ บ้านที่มีการจัดสวนแล้วเท่านั้น เพราะมันให้บรรยากาศสที่ดีกว่านั่นเอง

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น การที่บ้านเรามีต้นไม้เยอะ มันสามารถที่จะช่วยกรองสารพิษต่างๆ ที่มาจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นพวกควันรถ หรือควันที่มาจากโรงงาน ทำให้เมื่อเรามาอาศัยอยู่ เราจะไม่รู้สึกอึดอัด และไม่หงุดหงิด เพราะมีต้นไม้ช่วยเอาไว้นั่นเอง ทำให้เราสุขภาพดี เพราะมีต้นไม้ต่าง ๆ ช่วยกรองสารพิษเอาไว้

คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ที่มีต้นไม้ มีการจัดสวน จะมีสุขภาพทั้งกาย และจิตใจ ดีกว่าคนที่อยู่บ้านมีต้นไม้อะไรเลย เพราะเหตุนี้เอง

บ้านที่ราคาแพงๆ จึงต้องมีสวนเอาไว้เสมอ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง สำหรับการตกแต่งบ้าน

เราจะเห็นแล้วว่า การที่บ้านของเรามีสวน มีต้นไม้นั้น มันดีต่อเราอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านที่ไม่มีต้นไม้ เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราก็ควร หันมาจัดบ้านของตัวเอง ให้ร่มรื่นน่าอยู่ ให้มันมีต้นไม้เยอะ เพื่อที่จะได้ทำให้บ้านของเรา น่าอยู่ สวยงามมากกว่าเดิม และทำให้สุขภาพของเราดีด้วย

นี่แหละ ประโยชน์ของการตกแต่งบ้านด้วยการจัดสวน มันสำคัญอย่างนี้นี่เอง คนที่ยังพอมื้นที่ในบ้านเหลือ ก็อย่าปล่อยให้มันว่าเปล่า ควรจะหาอะไรมาทำ หรือหามาปลูก เพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้นดีกว่า